Ovaj portal koristi i preporučuje AVALON web hosting

  • Književnost,  Život

    Nemir od vijeka

    U djetinjstvu mome izabrao si me i označio da idem Tvojim putem.-Nisu mi bile pune četiri godine kad sam usnio da mi je sa ikone sišao jedan svetac, blijed i okružen cvijećem kao mrtvac i predao mi raspelo koje je…

  • Poezija,  Tako ja mislim,  Život

    Oči su te izdale

    Danas sam na internetu naišla na svjedočanstvo jednog svećenika kojega je otac više puta pokušao ubiti, a on mu oprostio unatoč svemu. Dok sam čitala najprije mi je u pamet došla pjesma koja je nastala jednog kišnog dana na putu…