Ovaj portal koristi i preporučuje AVALON web hosting

  • Poezija,  Tako ja mislim,  Život

    Oči su te izdale

    Danas sam na internetu naišla na svjedočanstvo jednog svećenika kojega je otac više puta pokušao ubiti, a on mu oprostio unatoč svemu. Dok sam čitala najprije mi je u pamet došla pjesma koja je nastala jednog kišnog dana na putu…