Ovaj portal koristi i preporučuje AVALON web hosting

  • duhovnost,  Molitva

    Što sam naučila na tečaju ikonopisanja?

    Prije nego što kažem nešto o tome što sam naučila na tečaju ikonopisanja, želim reći nešto o tome koliko dugo čekam ovakav tečaj i kako sam zavoljela ikone. Moja ljubav prema ikonama se rodila još u srednjoj školi, a vežem…