Ovaj portal koristi i preporučuje AVALON web hosting

  • Poezija,  Tako ja mislim

    Mene, Mene, Tekel, Parsin

    Pitam se , Bože, kad ću te sresti? Hoću li znati da si to ti? Hoćeš li me tada naći prelaganu? Što je moje kraljevstvo? Gdje je ono i koliko je? Možda je samo zabluda što mi život izgara il’…